„Грийн партнърс – БКС“ поема боклука в града край Арда, кърджалийските „Титани“ печелят битката с „Волф“ в Сливен?

Софийското дружество „Грийн партнърс – БКС” ще чисти Кърджали в следващите 5 години, но пък губи битката с кърджалийската фирма „Титан – Клинър” за боклука на Сливен.
Колосите в сметосъбирането „Титан” и „Волф” водят битки в няколко региона в страната. В Кърджали и Сливен един срещу друг се изправиха кърджалийските „Титани” и свързаното с „Волф” дружество „Грийн партнърс – БКС”.
Софийското дружество „Грийн Партнърс – БКС” ще чисти Кърджали в следващите 5 години, реши тръжната комисия на Община Кърджали на 6 февруари. Управляваното от 49-годишния Пламен Цонков дружество надделя с по-изгодни за Община Кърджали показатели над „Титан”. Само двете дружества участваха в обществената поръчка за сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на града.
„Ако в 14-дневния срок няма обжалване, ще подпишем договор с победителя”, коментира пред 24rodopi.com зам.-кметът на Кърджали Мухаррем Мухаррем, който е председател на тръжната комисия.
От „Титан – Клинър” са решили да не обжалват решението на комисията в Кърджали, но пък се надяват за изместят „Грийн” в Сливен.
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) се намеси в битката между колосите „Титан” и „Волф”.
По жалбата на „Титан – Клинър” ООД, гр. Кърджали, производството установи, че класираният на първо място участник „Грийн партнърс – БКС” ДЗЗД, гр. София, в Сливен е представил документи, с които изцяло е променил първоначално предложените сметосъбиращи автомобили за изпълнение на поръчката и реално е променил част от техническото си предложение, поради което е следвало да бъде отстранен от процедурата. Това се казва в съобщение на КЗК. Законодателят изрично е забранил представянето на други документи, освен лисващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията. В случая в офертата на „Грийн партнърс – БКС” ДЗЗД са липсвали доказателства за това, че предложените сметосъбиращи камиони разполагат с преса с минимален обем 18 м³.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите за подбор на участниците при спазване на мотивите в решението.

hard admin

*

Top