Данъците скачат според инфлацията

  • Решават дали сумата за битови отпадъци да остане както досега, а увеличението да е драстично за нощни барове
  • Обсъждат каква да е таксата за детските градини

"Снежана ГОРАНОВА
На 11 февруари заседава Общинският съвет в Крумовград. Ще обсъждат измененията и допълненията на Наредбата за местни данъци и такси, ще актуализират Наредбата за условията и реда за стопанисване на общинските жилища. На тяхното внимание ще е Правилникът за реда за отпускане на еднократни помощи за социалнослаби хора, както и годишният план за приватизация и дали Дирекция „Социално подпомагане” да ползва безвъзмездно общински имот.
Намерението ни е да актуализираме данъците с ръста на инфлацията. Това важи особено за онези, които през последните няколко години не са променяни.По-голямата част от населението е социалнослабо и затова предлагаме нищожно увеличение, заяви кметът на Крумовград Себихан Мехмед. Ако местният парламент реши, данък-сгради може да стане от 1,5 на 2 промила върху данъчната оценка на имота. За повечето моторни превозни средства увеличението е с 20 – 25 на сто, но има и с 30 %. Например за мотопедите от 125 до 250 куб. см предложението е от 30 на 33 лв. За автобусите е бил 50 лв., но може да стане 60-70 лв., ако съветниците решат. Собствениците на трактори са пощадени заради това, че те са много важни за селскостопанската работа. При тях увеличението е символично.
Патентният данък също ще се актуализира с 20 до 30 %. Различието идва от това дали хората практикуват дейността си в града или в селата. Най-много предлагаме да бъде завишен данъкът за притежателите на нощни барове, каза Мехмед.

Таксите за смет и за ползване на места на пазари и тържища остават същите, защото са актуализирани скоро. В зависимост от зоната крумовградските производители плащат на един квадратен метър сергия 1,50 – 1 лв.
От 2000 г. не е променяна таксата за детски градини и ясли. Има предложение от 25 лв. тя да стане 30 или 33. Ако съветниците гласуват, от 50 на 70 ст. на човек може да стане и туристическата такса, която плащат собствениците на хотели.

информация: в. Нов Живот

hard admin

*

Top