Данъчните запорираха сметките на 382-ма длъжници

Приходната агенция в Кърджали наложи запор на банковите сметки на 382 лица в региона заради задължения, обявиха от НАП. Това е една от мерките за принудително събиране на невнесени в срок данъци и осигуровки. Практиката показва, че тя е особено ефективна спрямо юридически лица, които не отговарят на поканите на публичните изпълнители за доброволно изпълнение и отказват да погасят задълженията си, коментират данъчните. За да се наложат запорите върху сметките на тези 382  лица, публичните изпълнители от офиса на НАП в Кърджали са изпратили 565 съобщения до различни банки в страната, тъй като в болшинството случаи един длъжник е имал на свое име повече от една банкова сметка.

Друга мярка за принудително събиране на задължения към бюджета е обезпечаването на активи, собственост на лицата, и продажбата им на търгове. Това може да са фирмени или лични автомобили, производствена техника или имоти. Изброените обезпечителни мерки се налагат тогава, когато са изчерпани всички други възможности да бъдат платени просрочените данъци и осигуровки.

За да не се затруднява дейността на дружествата, НАП Пловдив препоръчва лицата да търсят съдействие от публичните изпълнители от дирекция „Събиране” с цел уточняване периодите и начините на плащане. Подобна възможност, която позволява на фирмите да не спират дейността си докато се издължават към бюджета, е „разрешението за неотложно плащане”. При него част от оборотните средства на дружествата отиват за погасяване на просрочените данъци и осигуровки, а друга остават на тяхно разположение за разплащане с доставчици и наети служители. За първите шест месеца на тази година НАП Пловдив е издала 1 385 такива разрешения, от които 97 на кърджалийски фирми.

 

hard admin

*

Top