"Да" за ПУП-а! „Дънди” с картбланш за златодобива, строителството на Ада тепе-през 2016-та

Строителството на Ада тепе ще започне най-рано през втората половина на следващата година. Това обявиха за 24rodopi.com от „Дънди Прешъс Металс”. Подробният устройствен план (ПУП) вече е одобрен и компанията може да стартира реалното строителство на рудника.
Припомняме, че инвестицията на канадската компания е за над 160 млн.долара. В хода на различните дейности ще бъдат разкрити 550 работни места.
„Дънди Прешъс Металс” обяви, че
Подробният устройствен план е в сила от 19 ноември, след като срокът за обжалване изтече, съобщиха за 24rodopi.com от „Дънди Прешъс Металс”.
На 7 юли миналата година Общинският съвет на Крумовград одобри Заданието за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) за земите, необходими за Проекта за златодобив на „ДПМ” и гласува разрешение за изготвяне на ПУП. Проектът на ПУП беше подаден в общината и различните институции през август на 2014 г. Целта беше разглеждане, публичен достъп, съгласуване и предварително одобрение от институциите. Кметът на община Крумовград одобри ПУП-а и срокът за обжалване изтече на 19 ноември.
„Това е ключова стъпка в процедурите по издаване на разрешителни и е задължително условие да вървим към етапа на строителство, което ще позволи на проекта за златодобив да продължи напред”, заяви Рик Хаус, президент и Главен изпълнителен директор на „Дънди Прешъс Металс”.
Следваща стъпка в разрешителния режим е Изпълнителна агенция по горите да одобри смяна на предназначението на земята от горски фонд в земя за индустриални нужди, което ще позволи на Компанията да започне процес по закупуване на земята.
Промяната на предназначението и закупуване на земята би трябвало да се извърши през първата половина на 2016 г., а разрешително за строителство би трябвало да се издаде през второто тримесечие на 2016 г., така че строителството да започне през второто полугодие на 2016 г.
Бъдещият рудник ще бъде разположен на хълма Ада тепе, приблизително 3 км южно от Крумовград. Според плановете, трябва да бъде изградено предприятие – открит рудник и обогатителна фабрика, която ще прилага конвенционалните методи за преработка: трошене, смилане и флотация за извличане на златото, и депониране на хвоста заедно с остатъците от скална маса в интегрирано съоръжение за съхранение на минни отпадъци. В продължение на осем години, фабриката ще преработва до 840 000 тона руда годишно със съдържание 85 700 унции злато. Капиталовите разходи за завършване на строителството на рудника и свързаните с него съоръжения, с приспаднати предварителни (невъзвръщаеми) разходи по разчет са 164.1 милиона щ.д. В началото на 2015 г. започна процес по актуализация на разчета за капиталови разходи, който трябва да приключи през първото тримесечие на 2016 г.
На снимката: Вицепрезидентът и главен мениджър на „Дънди Прешъс Металс” за България инж.Илия Гърков е убеден, че компанията се развива успешно и благодарение на стратегията да налага в работния процес добре обучени местни кадри
hard admin

*

Top