Две деца намериха своя дом при професионално приемно семейство в Крумовград

На 8 февруари със Заповед на Директора на Дирекция  „Социално подпомагане” – Крумовград, две деца от ЦНСТ – Крумовград – брат и сестра на 11 и 15 години са настанени в утвърдено професионално приемно семейство от община Крумовград, за срок от 1 година.

Това е първото настаняване на деца в приемно семейство по проект „И аз имам семейство” в област Кърджали.

Професионалното приемно семейство ще получава месечно възнаграждение, както и издръжка за всяко отделно дете, за покриване на месечните им нужди.

Съвместната работа на Екипа по приемна грижа и Отдел „Закрила на детето” спомогна за успешно приключване на процеса на напасване и настаняване.

Екипът по приемна грижа продължава информационните срещи и инициативи за популяризиране на приемната грижа в община Крумовград, а в бъдеще очаква още добри хора, които са съпричастни със съдбата на изоставените деца в община Крумовград.

Дора Милева

hard admin

*

Top