Две момичета на 13 и 14 години крадат телефон от физкултурен салон в Момчилград

Две момичета на 13 и 14 години откраднали мобилен телефон от физкултурен салон на учебно заведение в града, установиха криминалисти. Телефонът изчезнал от чантата на 12-годишен. Материалите по случая ще бъдат изпратени в Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за предприемане на възпитателни мерки.

hard admin

*

Top