Делян Добрев: Язовир „Мадан” е неразделна част от „Горна Арда”

„Държа да уточня, че в заданието за проектиране на „Горна Арда” е включено и разработване на проекта за язовир „Мадан” //б. р. – стената ще се гради под ардинското село Паспал/. Държавата, чрез НЕК, е инвестирала в извършването на проектантски и подготвителни работи, необходими за реализацията на хидровъзел „Мадан”, като първи етап от каскада „Горна Арда”. Акционерът в хидроенергийната компания ЕВН е поел задължението да възстанови тези разходи, което е още едно доказателство, че язовир „Мадан” е неразделна част от проекта”. Това заяви днес в Народното събрание министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в отговор на питане, отправено от Недялко Славов и Цвета Караянчева – народни  представители на ГЕРБ от Смолян и Кърджали.

„На 6 юли 2012г. Хидроенергийна компания (ХЕК) „Горна Арда” – съвместно дружество на НЕК и ЕВН – Австрия, сключи договор за изработване на „Идеен проект за хидроенергийна каскада „Горна Арда” с швейцарската компания „Щуки”. Тя беше избрана чрез конкурс. В момента проектантът приключва работа по концептуалния проект, като се очаква той да бъде представен за одобрение през месец януари  2013 г.
Следващият етап от работата на проектантите е изготвянето на идеен проект, който се очаква да бъде завършен през април 2013 г. Той ще е основа за извършване на ОВОС и подробен устройствен план. В резултат на новата разработка се очаква да бъде минимизирано влиянието на проекта върху околната среда в района на изграждане, попадащ в областите Смолян и Кърджали”, каза министърът.
По думите на Добрев инвеститорът нееднократно е заявявал, че разчита при изграждането на каскадата да се включат активно фирми от региона, което в голяма степен да подпомогне местната икономика. Обективен е големият интерес на жителите на областите Смолян и Кърджали, както са основателни и очакванията им той да обезпечи трудова заетост не само в периода на изграждането, но и след това – чрез възможностите за развитие на различни туристически и съпътстващи ги дейности в региона.
„Очакванията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма са реализацията на проекта да започне в най-кратки срокове, обусловени от  законовите изисквания, необходими при изграждането на един толкова мащабен проект”, посочи още Добрев. Той уточни, че НЕК е възлагала проектни дейности и ОВОС при старта на каскада „Горна Арда”, значителна част от които могат да бъдат използвани, за да намали времето за проектна подготовка.
„Окончателно решение за схемата, по която ще се изгражда каскадата – с два или с три хидровъзела, може да бъде взето след съответното решение на Висш експертен екологичен съвет, проведен в МОСВ, както и в съответствие с технико-икономическите показатели, които ще се получат от възложения идеен проект”, заяви още министър Добрев. Той допълни, че в зависимост от приетата схема за изграждане, срокът за изпълнение на каскада „Горна Арда” е в рамките на 3,5 до 5 години.
„Удовлетворени сме от отговора, защото проектът върви в срокове и на практика няма забавяне, което означава, че в края на 2013, най-късно в началото на 2014 г. ще започне строителството”, коментира депутатът от Смолян Недялко Славов. Доказателство за важността на този проект за ГЕРБ е, че „Горна Арда” беше обявен за национален стратегически обект, което е гаранция, че ще бъдат съкратени всякакви административни процедури по издаване на ОВОС и всички разрешителни. Означава също гаранция, че в рамките на закона ще бъдат наемани хора от Смолянска и Кърджалийска област, съответно фирми подизпълнители при изграждането на обекта. Министър Добрев разсея спекулациите относно изключването на язовир “Мадан”. Напротив, прави се анализ за финансовата рентабилност и потенциал за изграждането на язовира и той е приоритет за цялата каскада”, допълни Славов.
 
 
 
hard admin

*

Top