Ден 1 на мандат 2015-2019 в Крумовград: Себихан Мехмед – кмет, Метин Байрамали – шеф на сесията

Себихан Мехмед полага клетва за нов мандат като кмет на община Крумовград днес на тържествена сесия. Метин Байрамали пък ще стане председател на Общинския съвет с гласовете на мнозинството.
Поредната победа на Себихан Керим Мехмед в кметските избори в Крумовград е с 69.23 % избирателна подкрепа. Втора остана кандидатката на ГЕРБ Венета Миткова Добрева – 17.34 %, третата позиция е за Димитър Николов Антонов от БСП, за когото са гласували 13.34 %.
И трите политически формации, състезавали се за сформирането на новия Общинския съвет, ще имат представители в разпоредителния орган на Крумовград. ДПС печели 70.39%, ГЕРБ е с 18.62%, БСП има 11 %.
ДПС има 21 общински съветници, ГЕРБ е с 5 мандата, а БСП – с 3.
БСП:
1. Димитър Николов Антонов
2. Венцислав Маринов Стоев
3. Алексей Веселинов Терзиев
ГЕРБ:
4. Венета Миткова Добрева
5. Димитър Иванов Мирчев
6. Асен Славчев Тюрдиев
7. Румен Ясенов Моллов
8. Николай Кирилов Георгиев
ДПС:
9. Метин Байрамали Сали
10. Фами Расим Али
11. Хасан Осман Ходжа
12. Мустафа Осман Караджа
13. Милчо Иванов Казълов
14. Ергюн Фикри Мюмюн
15. Ергюн Ахмед Фейзи
16. Ерол Фикрет Фетта
17. Хасан Халил Хасан
18. Сабахтин Ариф Давуд
19. Али Якуб Халил
20. Баки Неждет Касим
21. Мехмед Хасан Али
22. Лейля Местан Исмаил
23. Сабахтин Ахмед Чауш
24. Гюлназ Назиф Муса
25. Тасим Ахмед Мустафа
26. Мустафа Хабиб Сали
27. Али Юсеин Бояджи
28. Нурхан Ремзи Ахмед
29. Красимир Съботинов Хорочев
24rodopi.com
hard admin

*

Top