Детският комплекс открива учебната година с 25 клуба

Обединеният детски комплекс в Кърджали открива новата учебна година с Ден на отворените врати. От 10 до 13 часа на 5 октомври ОДК кани всички момичета и момчета от 6 до 18 г., които са активни, имат разностранни интереси и искат да развиват своите таланти, и техните родители, да посетят Училището за свободното време.
Главната цел на педагозите в ОДК е чрез неформално образование да се достигне до пълноценно осмисляне на свободното време, да се стимулират познавателните интереси и се развиват творческите способности на децата и учениците.

През тази година ОДК предлага занимания в 25 разнообразни клуба в сферата на науката, изкуството и спорта, като обучението е безплатно.

hard admin

*

Top