Дефектен климатик от „Техномаркет“ и 4 години ходене по мъките

Кърджалиец си купи дефектен климатик от магазин „Техномаркет” и цели 4 години се бори за правата си.
На 27.11.2009 г. Д.Х.Л. е закупил от магазин “Техномаркет” в град Кърджали климатик „SAMSUNG” AQV-12UGA. На 17.11.2011 г. предявил рекламация в “Техномаркет”, защото климатикът не работел поради изгоряла електронна платка. Рекламацията била заведена под №70 от същата дата в типов регистър на предявените рекламации в „Техномаркет”.
На 20.12.2011 г. Д.Л. подал жалба до Комисията за защита на потребителите (КЗП), в която обяснява, че повече от 30 дни климатикът не е ремонтиран. По подадената жалба е извършена проверка от служител на КЗП, РД Пловдив. Съгласно констатациите в този документ в оторизиран сервиз на ЕТ „Митев – В.Митев”, била заменена изгорялата електронна платка и климатикът е монтиран обратно. След предявена рекламация пред упълномощения сервиз бил извършен преглед на климатика, от който се установило, че функционира в сервизни условия и не са открити дефекти. При извършената проверка от КЗП, РД Пловдив управителят на „Техномаркет” в Кърджали заявил, че рекламацията ще бъде решена чрез замяна на външното тяло на климатика. На 03.01.2012 г. в магазина била предявена и заведена рекламация под номер 2, в която е записано, че климатикът не работи. От Протокол № 13/ 03.02.2012 г. се установява, че тази рекламация е удовлетворена на посочената дата чрез извършен ремонт. За установеното нарушение на чл.113, ал.2 от ЗЗП – непривеждане на потребителската стока в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяване на рекламация от потребителя, на 14.02.2012 г. бил съставен акт за установяване на административно нарушение. На 31.07.2012 г. било издадено наказателно постановление на директора на РД КЗП, Пловдив, потвърдено от РС – Кърджали.
Собствениците на „Техномаркет” обжалвали в съда, но на две инстанции загубили делото.
Едва на 13 ноември 2013-та година сагата приключи с окончателно решение на съда. Глобата е 500 лева и това е поредната санкция, която се налага на магазина за продадена некачествена стока.

hard admin

*

Top