Децата от „Ивайловград” спретнаха спектакъл за новата си детска градина

Проектът за ремонта на Обединеното детско заведение „Ивайловград” приключи с общоградски концерт на децата. 30 възпитаници на ОДЗ пяха, рецитираха и демонстрираха познанията си за символите и институциите на Европейския съюз. Те оцветяваха книжки, изработени специално за случая и се качиха във веселото влакче, което ги разходи из страни членки на съюза. Родителите пък имаха възможност да се запознаят с подробностите по проекта от информационните материали, които клоуните Снежи и Роси раздаваха.

Всички участници получиха подаръци от Община Ивайловград.

Проектът за обновяване и модернизация на ОДЗ „Ивайловград се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

Проектът приключи 7 месеца по-рано от определения краен срок и е на обща стойност 656 107,53 лв., в рамките му бяха монтирани слънчеви колектори и беше изградена цялостна инсталация за тях; беше подменена е дървената с PVC дограма; обновена беше вътрешната ел. инсталация и беше подменен водопроводът. Извършени бяха строително-монтажни дейности на котелната и отоплителните инсталации, ремонт на покрива, фасадно оформление и топлоизолация. С реализацията на този проект Община Ивайловград изпълнява програмата си за енергийна ефективност 2005-2015 г.

„Проектът за обновяване и модернизация на ОДЗ „Ивайловград” приключи. Сградата на детската градина сега изглежда чудесно отвън. Ремонтът на сградата обаче продължава със средства гласувани от Общински съвет Ивайловград, за да може и от вътре сградата да бъде обновена и да осигурява подобаваща среда на децата ни”, каза кметът на община Ивайловград Диана Овчарова.

hard admin

*

Top