Деца изнесоха урок по толерантност

Учениците от Основните училища „Св. св. Кирил и Методий” в ивайловградските села Белополци и Железино показаха какво означава толерантност. Те изнесоха спектакъл на голямата сцена в читалището, който е заключителен етап от проекта „Заедно можем и нека го направим” финансиран по конкурсна процедура: “Създаване на условия за равен достъп до качествено образование на ромските деца и ученици” на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към Министерството на образованието, младежта и науката.

Учителите и учениците бяха подготвили атрактивна програма, която облече със смисъл думата толерантност. От сцената се лееха стихове и песни за България, за славното й минало и за любовта към нея. Децата танцуваха ръченица и право българско хоро, показаха ни българския обичай Лазаруване, разказаха колко хубаво е детството и колко важно е учението.

„Ние живеем в България! Обичаме нейната природа, песните й, танците й, културата й. България е нашата родина! Но ние сме по-различни – нашият майчин език е друг, религията ни е друга. Различието обаче не ни прави чужди”, изпълниха сцената поразяващите думи детските гласчета. В края на спектакъла кметът на община Ивайловград поднесе поздравителни адреси и плакети на двамата директори.

hard admin

*

Top