Джейлян Муталибов получи доверие за още един мандат като синдикален лидер в Община Ардино

Синдикалната организация при общинската организация в Ардино направи годишно отчетно-изборно събрание.
По първа точка от дневния ред бе обсъден проекто-колективния трудов договор за 2014 година. Докладът за едногодишната дейност на синдикалното дружество, представен от председателя Джейлян Муталибов и финансовия отчет, бяха приети единодушно.
Събранието преизбра цялото ръководство на дружеството, което е доказателство за добрата му работа.
Синдикалната организация в общинската администрация наброява към този момент 130 души с опция за присъединяване и на нови членове.
hard admin

*

Top