Джейлян Муталибов с нов кредит на доверие в „Юнак”

Гюнер ШЮКРИ

 

Джейлян Муталибов е новият стар президент на ФК „Юнак” от Ардино. Той бе избран с пълно мнозинство на проведеното общо събрание на клуба. Новият Управителен съвет се състои от 7 члена. Това са Ресми Мурад, Метин Мюмюнов, Бахар Реджебов, Касим Местан, Метин Солак и Шахин Байрямов.

„Приоритет през новия мандат е да обърнем още по-сериозно внимание на подрастващите”, заяви след избирането си Джейлян Муталибов.

В отчета си за изтеклия период той отбеляза, че основният проблем пред клуба е задържането на футболисти, като мнозина от тях търсят реализация извън територията на общината и пределите на страната, а други продължават своето обучение в различни висши учебни заведения. Той подчерта, че всеки който желае да играе футбол в клуба независимо от това в кой край или село на общината живее, винаги е добре дошъл. „Отворени сме към всички млади хора”, заяви Муталибов.

Кметът на общината Ресми Мурад каза, че през последните години има подобряване на материалната база на клуба, за което най-много заслуга има президента Муталибов.

—————————————————————–
Разберете дали ви изневеряват!

hard admin

*

Top