Дискутират икономиката в Крумовград

Публично-частното партньорство ще обсъждат на 1 и 2 март в Крумовград представители на местната и държавната администрация, неправителствени организации, търговски дружества и общественици.
Обучителният семинар е организиран и финансиран от гражданските сдружения “Хармония”, “Заедно” и “Надежда”. Основни лектори ще бъдат проф. д.ик.н.Кирил Тодоров от УНСС и Петър Терзийски от Българската търговско-промишлена палата.
Форумът има за цел пълната мобилизация на местните икономически ресурси, както и привличането на отговарящи на европейските изисквания външни инвеститори, чиято активна дейност да доведе до повишаване стандарта на живот и устойчиво развитие в региона.
Заключителната част на проявата предвижда обществена дискусия по изпълнение на стратегията за икономическо развитие на община Крумовград за 2007-2013 г., както и възможностите на публично-частното партньорство за акумулиране енергията и инициативата на гражданите, неправителствените организации и местния бизнес в сътрудничество с местната изпълнителна власт. НЖ

източник: в. Нов Живот
Информация: [link=https://krumovgrad-bg.com]https://krumovgrad-bg.com[/link]

hard admin

*

Top