Добрата новина: Водата вече е годна за пиене!

Резултатите от взетите на 20 и 21 август 2014 г. проби вода от 7-те пункта на водопроводната мрежа в Кърджали – район Прилепци; район Възрожденци; район Веселчане; район Гледка; район Пазара; район Байкал; район Студен кладенец и от изхода на Пречиствателна станция „Енчец”, са отрицателни както по микробиологични, така и по физико-химични показатели.

Качеството на водата отговаря на Наредба № 9, съобщиха от Районната здравна инспекция (РЗИ).
В понеделник (25 август) РЗИ и ВиК ООД ще подпишат съвместен протокол, че водата от яз. „Боровица” е годна за питейно-битови цели и вече може да се ползва без риск за здравето.
Както вече 24rodopi.com водата в Кърджали, Момчилград и в още 35 населени места беше негодна за пиене точно един месец. Висока приливна вълна в яз. „Боровица” на 23 юли предизвика авария в пречиствателна станция „Енчец”.
24rodopi.com
hard admin

*

Top