Добрата новина: В Кирково започва ремонт на над 9 км пътища

Започва рехабилитация на пътните участъци Бенковски-Китна-Дрангово и Хаджийско-Фотиново/Върбен-Робиново-въжен мост, съобщиха от Община Кирково. Дейностите ще продължат до юли 2015-та.
Ремонтите ще станат факт, след като кметът на община Кирково Сали Рамадан подписа анекс към договор с Държавен фонд „Земеделие”, финансиран от Програмата за развитие на селските райони.
Дейностите по проекта включват изпълнението на земни, асфалтови и пътни работи-ремонт на настилката, полагане на материал за банкетите с различна широчина и дебелина на пласта, хоризонтална и вертикална маркировка и монтаж на еластични огради.
Дължината на рехабилитираната пътна настилка ще бъде 9 044 метра във вид, който да отговаря на съвременните изисквания за пътна инфраструктура-осигуряване на условия за нормална експлоатация, безопасност и комфорт на движението.
„В резултат на заложените цели по проекта, селата ще разполагат с необходимата инфраструктура, която ще спомогне за развитието им. Община Кирково е провела процедури по избор на изпълнител на строително-монтажните работи, което означава, че в най-скоро време ще започне изпълнението на проекта”, заявиха от екипа на кмета Сали Рамадан.
24rodopi.com
hard admin

*

Top