Доброволци на БМЧК от клуб „Добро сърце“ Крумовград проведоха открит урок по програма „Хелфи

Доброволци на БМЧК от клуб „Добро сърце“ Крумовград проведоха открит урок по програма „Хелфи“ с участието на ученици от 3-ти клас на СУ „Васил Левски“.

Програма “Хелфи” представлява адаптирана австрийска система за обучения по първа помощ на деца. Дейността включва серии от занимания, по време на които деца/ученици се запознават с духчето Хелфи и неговите приятели, и научават за опасностите около тях.
Програмата има за цел да запознае децата с основните начини за взаимопомощ в ежедневието, изграждане на навици за безопасно поведение и предпазване от наранявания.
Инициативата се реализира във връзка с изпълнение на дейности по проект „Безопасни училища: Разработване на онлайн платформа за безопасни и добре подготвени училища“ , в който учебното заведение ще вземе участие през учебната 2020/2021 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *