Доброволци от „Славейков” чистиха до „Юмрук скала”

Доброволци от СОУ „П.Р. Славейков” традиционно се включиха в националната кампания „Да изчистим България за един ден”. Мащабната акция на учениците обхвана целия квартал „Възрожденци”, екопътека „Шампион”. Група ентуасиазирани десетокласници, ценящи красотата на природата на нашия регион и даващи своя принос за опазването й, успяха да стигнат чак до защитената местност „Юмрук скала”, която е истински рай за орнитолозите.

Защитената местност е с площ 346 ха и включва още ксеротермни дъбови гори, храсталаци от драка и келяв габър и сухолюбиви тревни съобщества. Районът е от изключително значение за опазването на орнитофауната. Тук е едно от гнездовищата на белоглавите лешояди, използвано периодично през годините.

hard admin

*

Top