Доброволци по селата гасят пожари, нуждаят се от статут и облекло

Общинските администрации да насочат усилия към създаване на доброволни формирования за защита от бедствия и пожари основно в отдалечените от общинските центрове райони”,  предложи областният управител на Кърджали Бисер Николов на дискусия за формирането на доброволните формирования. Тя беше организирана от Областна администрация Кърджали и ОУ”Пожарна безопасност и защита на населението” и в нея  се включиха представители на общините и служители от районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението”.

Участниците в дискусията коментираха затрудненията, пред които се изправят кандидатите, за да получат на статут на доброволец, специализираното първоначално обучение, възможностите за финансиране на формированията, европейските практики.
В населените места в област Кърджали има активни доброволци, които винаги помагат при потушаването на пожари.
„Ние трябва да обвържем тази активност със статут, за да бъде осигурено финансиране за професионално облекло, да бъде предоставена техника и да бъде осигурено заплащане на доброволците”, заяви началникът  на ОУ”Пожарна безопасност и защита на населението” комисар Христо Тодоров.  Целта е доброволните формирования да действат самостоятелно в населените места до пристигането на специализираните екипи на „Пожарна безопасност и защита на населението”.
hard admin

*

Top