Докладът: Балансиран пазар на труда в Кърджали, нивата на заетост край Арда вече са като преди кризата

В Кърджали нивата на заетост през последната година са се върнали към нивата отпреди кризата, сочи анализ на Института за пазарна икономика.
Гражданите в областите на страната повсеместно декларират най-ниско удовлетворение от стандарта си на живот и доходите. В повечето области се наблюдава влошаване на два от трите наблюдавани показателя за бедност и социално включване.
Това са едни от изводите от изследването “Регионални профили: показатели за развитие 2013” на Института за пазарна икономика, цитирано от БТА.
Анализът е фокусиран върху социално-икономическото състояние и развитие на областите в България въз основа на 58 индикатора в 8 категории – икономика, инфраструктура, данъци и администрация, демография, образование, здравеопазване, околна среда и социална среда.
В изследването инфраструктурата и сигурността също получават относително ниски оценки.
Над една пета от анкетираните споделят, че им се е налагало да правят нерегламентирани плащания за здравни грижи, а близо една четвърт от тях са пътували извън областта, за да получат нужното им лечение, цитира други изводи от анализа Десислава Николова от Института за пазарна икономика.
По социално-икономическо състояние и развитие столицата София продължава да е водеща като силно се отличава от всички останали области в страната, тук има и най-високата заетост и равнище на доходи, показва изследването.
Дори следващите най-развити области след София – Варна, Бургас, Пловдив и Благоевград са далеч от столицата. През 2013 г. към тях се присъединява и област Русе.
Областите Разград и Силистра продължават най-лошото си социално-икономическо състояние, като през тази година към тях се присъединява област Сливен.
Област Габрово продължава да регистрира негативни тенденции на развитие, а през 2013 г. същото се отнася и за област Смолян.
Добри тенденции на развитие през тази година регистрират Софийска област, Перник, Стара Загора и Ямбол.
През 2012 г. и седемте области с най-ниска заетост се намират в Северозападния и Северния централен регион на страната – Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Силистра и Разград.
След настъпването на кризата икономическата активност в страната се е съсредоточила в Южна България, сочи извод в изследването. Тук пазарът на труда е по-устойчив и по-добре балансиран. Въпреки постепенното стабилизиране обаче е все още рано да се говори за устойчива тенденция за възстановяване на пазара на труда в страната, показват данни от анализа.
Три области през 2012 г. постигат нивата на заетост от 2008 г. – Кърджали, Разград и Стара Загора. Анализът на данните за първите две тримесечия на 2013 г. показва, че освен тях единствената област, в която коефициентът на средногодишна заетост през тази година може да се очаква да достигне нивата отпреди кризата, е област Бургас.

За този период броят на заетите в Разград, Стара Загора и Търговище отбелязва спад на годишна база.

hard admin

*

Top