Домашни санитари в Момчилград с нови работни облекла

С нови работни облекла ще полагат грижи за нуждаещи се лица 41 домашни санитари в Момчилград. Те получиха комплект от мантия, елек, предпазна маска, чехли и ръкавици, предоставени по проект „Качествен живот в общността”. Изпълнението му е на обща стойност 206 293,68 лв. и се реализира от Община Момчилград по схема за безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Санитарите полагат професионални грижи в домашна среда за 91 лица с увреждания и възрастни хора с невъзможност за самообслужване. В рамките на проекта е създадено звено за услуги в домашна среда, за което отговаря специалист.

„Проектът обхваща почти всички населени места на територията на общината и стартира при огромен интерес на желаещи кандидати. Ежемесечно санитарите и потребителите получават консултации по теми, с които не могат да се справят сами, при работа с държавни структури и здравни заведения. Надяваме се тези услуги да се превърнат в делегирана държавна дейност и да се предоставят в постоянен срок”, съобщи Ваня Петрова, експерт в сферата на социалните дейности към община Момчилград

В момента тече и изпълнението на третия етап от социалната услуга „Личен асистент” по проект „Подкрепа за достоен живот”, изпълняван от Агенция за социално подпомагане, в партньорство с Община Момчилград. 42 лични асистенти се грижат за лица в най-тежко здравословно състояние. Проектът ще приключи през декември 2015г.
hard admin

*

Top