Доц. д-р Христо Бозуков: Тютюнопроизводството не трябва да се сатанизира

Доц. д-р Христо Бозуков, директор на Института по тютюна и тютюневите изделия, в интервю за радио „Фокус”


Фокус: Доц. Бозуков, през изминалата 2012 година България е произвела 22 хил. тона тютюн. За 2011 година те са около 40 хил. тона. На какво се дължи това?
Христо Бозуков: За 2011 година е по-малко от 40 хил., 30 и няколко. Има различни причини: обективни и субективни. Влияние по-скоро имаха обективните причини – лошите метеорологични условия, които доведоха до много ниски добиви, особено при двете сортови групи ориенталския тютюн „Басма” и „Бърлей”. Средният добив от ориенталски тютюни е много под 100 килограма, което драстично смъква добивите. Обикновено е около 140 кг от басмите. В случая на някои места бяха и под 30 кг на декар, тъй като те се отглеждат при неполивни условия.
Фокус: Как това се отразява на отделните региони в страната? Кои региони засяват най-малко площи?
Христо Бозуков: Това се отрази катастрофално върху доходите на хората, тъй като особено в планинските и полупланинските райони, където се отглеждат ориенталски тютюни, това е едно от основните пера за доходи на населението. При ниски доходи това се отразява много силно върху семейния бюджет. Региони, които засяват най-малко площи, са Гоцеделчевски, Кърджалийски, Смолянски, част от поречието на Пловдивската река и Бургаския, Айтос.
Фокус: Каква е тенденцията в засяването на тютюн през 2013 година?
Христо Бозуков: Засега няма тенденция за намаляване на площите. Въпросът е вече каква ще бъде годината. Ако годината е добра и се повишат добивите, ще скочи и производството. Но годината може се окаже пак неблагоприятна като миналата. Миналата 2012 година беше неблагоприятна в два аспекта. Първоначално, когато разсадът беше готов, почвата беше влажна и това забави разсаждането на тютюна, което после се отрази върху развитието му. След това пък настана суша. И тъй като басмите се отглеждат при неполивни условия на слаби, плитки почви, това се отрази върху развитието на растенията и върху добива съответно.
Фокус: В края на миналата година имаше кампания за запазване на производството на ориенталски тютюни в България. Как гледате на проблема със забраните от Европейската комисия за производство на ориенталски тютюни? Как ще засегне това България?
Христо Бозуков: Опасността от забрана на ориенталски тютюни, по-скоро на басмите, беше малко преекспонирана. Никой от Европейската комисия не си е помислял да забранява ориенталски тютюни. Говореше се за забрана и сега в момента тече едно такова съгласуване за нова Европейска директива, която да замени старата Европейска директива от 2001 година, за добавките. Но се имат предвид синтетичните добавки – ароматизатори, омекотители и други. Не става въпрос за ориенталския тютюн, защото някои погрешно го сметнаха като добавка, тъй като в цигарите „Американ Бленд” той присъства в малки количества – 13% от състава на бленда от другите тютюни. Някои сметнаха, че той може да бъде считан за добавка и малко се избърза с преекспонирането на опасността.
Фокус:За какви добавки става въпрос всъщност?
Христо Бозуков: Това са изкуствените добавки, които водят до пристрастяване. Например аромати на ванилия, на плодове, на шоколад, слагането на ментол и други. За тях се смята, че водят до пристрастяване на младите хора и правят цигарите по-атрактивни, каращи ги да пушат от по-ранна възраст. С новата директива се планира тези добавки да бъдат забранени само в цигарите и в тютюна за ръчно свиване, защото се смята, че младите хора предимно посягат към тези тютюневи изделия. Затова ще бъде забранено слагането на такива ароматизиращи пристрастяващи добавки в цигарите. За другите нецигарени изделия като пури, пурети, тютюн за лула, енфие тази забрана засега няма да бъде включена, тъй като се смята, че те се употребяват от по-възрастни потребители и не са толкова атрактивни за младите хора. Запазва се едно положение, че ако и тези тютюневи изделия станат атрактивни за младите, да се наложи забрана за добавка и към тях.
Фокус: Каква част е тютюнопроизводството от българското земеделие?
Христо Бозуков: От близо 66 хил. регистрирани земеделски производители повече от половината, някъде към 34 хил., са тютюнопроизводители. Тютюнът все още носи голям процент, може би най-големия, от брутния приход в растениевъдството от всичките култури – някъде около 13%. Така че тютюнът все още е много важно перо за бюджета на страната, като оставим настрана всички демографски и социални аспекти.
Фокус: Българските производители ориентират ли се към нови сортове или са традиционалисти?
Христо Бозуков: Нищо не зависи от българските тютюнопроизводители. Новите и старите сортове се налагат от потребителите, т.е. от фирмите, които изкупуват тютюна, за да правят цигарени изделия. Те са фактически консервативните, защото и пушачът е консервативен. Той иска едно изделие да бъде постоянно и да му бъде познато. Потребителите на „Марлборо” на фирмата „Филип Морис” искат постоянно качество, както и потребителите на “Кока-Кола” искат постоянно качество. В тази връзка, за да има постоянно качество, търговците искат да изкупуват големи постоянни еднородни партиди с еднакво качество, затова се държи на едни сортове. Много трудно могат да навлязат нови сортове. Всичко зависи от пазара и от потребителите. Не може производителите да решават, защото ако решат те да произвеждат нещо друго, просто няма да им го изкупят. Ние в Института по тютюна имаме разработени няколко нови сорта и сега полагаме големи усилия да можем да ги презентираме пред търговци и ако е възможно, да ги наложим, защото знаем, че те са висококачествени и могат да бъдат използвани. Но пак това зависи от купувачите, от търговците.
Фокус:Има ли ГМО тютюни?
Христо Бозуков: Абсурд. Това е забранено. Преди 10-ина години беше възникнал един скандал, защото имаше слух, че се отглеждат ГМО тютюни и т.н. Има генномодифицирани сортове, но генният материал е дълбоко замразен и се съхраняват при евентуално отпадане на тази забрана.
Фокус:Какви са изкупните цени на тютюна в момента и какво е сравнението с миналите години?
Христо Бозуков:Очакванията на производителите бяха, че след като добивът е по-нисък и качеството е по-добро, цените ще надскочат тези от минали години. Но това не се случи и цените са горе-долу сходни с миналогодишните. Средните цени са някъде около 6 – 6,50 лв. за басмите, около 4,50 за „Каба кулак”, около 3,50 за „Бърлея” и 4,50 за „Вирджиния”. Това се средните цени, които са неудовлетворяващи за производителите. Но в определена степен и те имат вина за това, защото качеството на произведената от тях продукция не отговаря на изискванията на купувачите. Това са възможностите за повишаване на изкупните цени – повишаване на качеството на произвежданите тютюни. А това може да стане, ние го казахме на среща в института през януари, само ако се ползват семена от автентични сортове и се спазват технологичните изисквания и технологиите, които са разработени в Института по тютюна и тютюневите изделия.
Фокус: Как се отразява спадът на производството върху България в международен план?
Христо Бозуков:Никак не може да се отрази на България в международен план, по-скоро се отразяват като финансови приходи за бюджета. Иначе върху авторитета на България едно производство не може да даде положително или отрицателно отражение. Разбира се, по-добре е да бъдем водещи в дадено производство, но никой не е застрахован от такива неблагополучия в климатичните условия. Селското стопанство винаги е изложено на такива рискове. До миналата година България беше втора по износ на тютюн в ЕС. Беше на второ място след Италия, пред Полша, Гърция и Испания и други. В момента заради тези жалки 22 хил. тона може би сме на 4-та или 5-та позиция вече.
Фокус:Имаме ли алтернативна култура на тютюна, с която можем да пазим водещите позиции на европейските пазари?
Христо Бозуков: Алтернатива може да се намери само за едролистните тютюни, които се отглеждат в полските райони, на добри почви при поливни условия. Там могат да се намерят култури, макар че не знам засега култура, която да дава доход от декар, колкото тютюна. Но все пак могат да се намерят култури, които да доближават по доход. Проблемът, че не могат да имат така осигурен пазар, 100% износ и такава висока цена като тютюна. Докато за басмите, които се отглеждат в планинските и полупланински райони алтернатива няма и не може да има.
Фокус: Какво според Вас трябва да направи държавата по проблем с намаляването на производството?
Христо Бозуков:Не се изисква много от държавата. Искаме от държавата една минимална подкрепа за производителите, дори не финансова. Просто да се намерят законови, нормативни начини, с които да се регулира секторът и да му се придаде една стабилност, защото след закриването на фонд „Тютюн” има една неорганизираност в сектора и някои неблагополучия във връзка с измененията в Закона за тютюна и тютюневите изделия.
Фокус: С какво е полезен Институтът по тютюна и тютюневите изделия на производителните?
Христо Бозуков: Фактът, че производителите ни имат доверие и се консултират с нас, приемат семена и технологии и се съобразяват с нас, говори, че те ни имат доверие и ние сме им полезни. Ние сме им полезни както с производството на семена от автентични сортове, сертифицирани семена с гаранция и висока кълняемост, така и с технологии за високо качество на суровината, която получават. Въпросът е, че не всички се съобразяват все още с това. Виждам, че лека полека те се ориентират и започват да използват разработките на института. Искам да добавя, че общественото мнение е леко заблудено за това, че тютюнопроизводителите са производители на отрова, които тровят нашите деца и постоянно и неоснователно искат някакви средства. Това не е така. Всичките средства са заработени от тютюнопроизводителите. Много средства внасят те в държавната хазна. Освен това повече от 90% от тютюна, който произвеждаме, е за износ. Така че не може да се каже, че с него тровим нашите деца. Просто тютюнопроизводството е един легален бизнес, тютюнът е една легална култура, така че той трябва да бъде третиран на равни основания както другите култури, а не да се сатанизира, както става в момента. Всички сме против тютюнопушенето, разбира се, но не и срещу бизнеса тютюнопроизводство.

hard admin

*

Top