До месеци: 550 в Крумовград започват работа на Ада тепе

„Дънди” с одобрен ПУП, нова крачка към строителството на рудника

Строителството на Ада тепе ще започне най-рано през втората половина на следващата година. Това обявиха за от „Дънди Прешъс Металс”. Подробният устройствен план (ПУП) вече е одобрен и компанията може да стартира реалното строителство на рудника.
Припомняме, че инвестицията на канадската компания е за над 160 млн.долара. В хода на различните дейности ще бъдат разкрити 550 работни места.
Подробният устройствен план е в сила от 19 ноември, за което вчера писахме.
Ключовата стъпка към етапа на златодобива
На 7 юли миналата година Общинският съвет на Крумовград одобри Заданието за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) за земите, необходими за Проекта за златодобив на „ДПМ” и гласува разрешение за изготвяне на ПУП. Проектът на ПУП беше подаден в общината и различните институции през август 2014 г. Целта беше разглеждане, публичен достъп, съгласуване и предварително одобрение от институциите. Кметът на община Крумовград одобри ПУП-а и срокът за обжалване изтече на 19 ноември.
„Това е ключова стъпка в процедурите по издаване на разрешителни и е задължително условие да вървим към етапа на строителство, което ще позволи на проекта за златодобив да продължи напред”, заяви Рик Хаус, президент и Главен изпълнителен директор на „Дънди Прешъс Металс”.
Следваща стъпка в разрешителния режим е Изпълнителна агенция по горите да одобри смяна на предназначението на земята от горски фонд в земя за индустриални нужди, което ще позволи на Компанията да започне процес по закупуване на земята.
Промяната на предназначението и закупуване на земята би трябвало да се извърши през първата половина на 2016 г., а разрешително за строителство би трябвало да се издаде през второто тримесечие на 2016 г., така че строителството да започне през второто полугодие на 2016 г.
Открит рудник и преработка до 840 000 тона годишно
Бъдещият рудник ще бъде разположен на хълма Ада тепе, приблизително на 3 км южно от Крумовград. Според плановете трябва да бъде изградено предприятие – открит рудник и обогатителна фабрика, която ще прилага конвенционалните методи за преработка: трошене, смилане и флотация за извличане на златото, и депониране на хвоста заедно с остатъците от скална маса в интегрирано съоръжение за съхранение на минни отпадъци. В продължение на осем години, фабриката ще преработва до 840 000 тона руда годишно със съдържание 85 700 унции злато, сочат прогнозните разчети. Капиталовите разходи за завършване на строителството на рудника и свързаните с него съоръжения, с приспаднати предварителни (невъзвръщаеми) разходи по разчет са 164.1 милиона щ.д.
В началото на 2015 г. започна процес по актуализация на разчета за капиталови разходи, който трябва да приключи през първото тримесечие на 2016 г.
„Дънди Прешъс Металс” Инк. е международна минна компания със седалище в Канада, чиято дейност обхваща придобиване на проучвателни площи и находища на полезни изкопаеми, проучване, разработване, добив и преработка на руди на благородни метали. Основните производствени предприятия на Компанията включват рудник „Челопеч” в България, където се произвежда меден концентрат със съдържание на злато и сребро, рудник „Капан” в южна Армения, който произвежда меден и цинков концентрати със съдържание на злато и сребро, и металургичното предприятие за преработка на концентрати в Цумеб, Намибия. „ДПМ” участва и в проучването на други златни находища в България, Сърбия и северната част на Канада, включително концесионна площ „Крумовград” и чрез дъщерното си дружество „Авала Рисорсиз”, от което притежава 50.1%, както и чрез компанията „Сабина Голд енд Силвър”, от която притежава 12.0%.
На снимките:
Илиян Гърков заема длъжността Вицепрезидент и Генерален мениджър за България на „Дънди Прешъс Металс”. Той ръководи дейностите на компанията в Челопеч и Крумовград;
Ада тепе
hard admin

*

Top