До месец стартира строителството на пречиствателната станция на отпадни води в Кърджали

До месец реално може да започне строителството на пречиствателната станция за отпадни води в Кърджали. Разрешението на Министерството на инвестиционното проектиране за това се очаква до седмица, а то влиза в сила след 14-дневен срок от датата на подписването му, съобщи ръководителят на проекта инж. Митко Синабов.
Месец след полагането на първа копка по проект „Интегриран воден проект на Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа” по график върви подготвителната работа по трасирането на участъците на довеждащият колектор към бъдещата пречиствателна станция върви по график. Участъците са в обособената 8-метрова сервитутна линия на Арда.
„Работи се в близост до корекцията на реката, там където не се засягат транспортни комуникации”, каза ръководителят на проекта Митко Синабов. По думите му строително-монтажните дейности постепенно ще навлязат в централната част на кв. „Възрожденци”.
Интегрираният воден проект на Кърджали обхваща и дейности свързани с работното проектиране на пречиствателна станция за отпадни води и изграждането й. Работният проект е готов и вече е внесен в новото Министерство на инвестиционното проектиране.
„До седмица очакваме разрешението за строеж от министъра на инвестиционното проектиране и след влизането му в сила, тоест след 14 дни, сме готови да стартираме строително монтажните дейности и по пречиствателната станция” заяви инж. Синабов.
Интегрираният воден проект на Кърджали е изключително важен от екологична гледна точка проект, подчерта той. Всички отпадни и битови води към момента се изливат р. Арда в рамките на града и от там в язовирите.
„Само за двеста метра дължина, при изкопаване на новите трасета, се сблъскахме със стари канализации, изливащи отпадни води в реката, които не фигурират никъде в съществуващите планове”, твърди бившият зам.-кмет на Кърджали.
Проектът трябва да бъде завършен на 8 юли 2015 година, но при първата му копка преди месец строителите обещаха пред гражданите на Кърджали да приключи и по-рано.
hard admin

*

Top