"Дънди" отказа да влезе в организираната от гражданските сдружения Местна инициативна група по подхода ЛИДЕР

"Picture_4.jpg"Нищо не излезе от опита на неправителствените екологични организации да ангажират стратегическия инвеститор „Дънди прешъс металс” в създаването на Местна инициативна група по подхода ЛИДЕР и кандидатстването за европейска субсидия, която коренно да промени облика на изостаналия пограничен регион от Източни Родопи. На писменото предложение на сдруженията „Хармония”, „Заедно” и Туристическо дружество „Димитър Петков” така и не бе получен писмен отговор, въпреки поетите устни ангажименти през 2008 г. от мениджърите на компанията при посещенията им в Крумовград. Канадските златотърсачи, които достатъчно активно подпомоганаха през миналата година дейността и проявите на гражданските сдружения в Крумовград, тази година заявиха, че са потърпевши от световната финансова криза, че има спад в цената на акциите им на международните бори и не могат да си позволят странична дейност извън рудодобива и рудопреработката. Освен тях, отказ от участие в публично-частното партньорство чрез подхода ЛИДЕР направи и кметицата на община Крумовград, която по принцип не работи с граждански сдружения, които самата тя не е създала. Чува се обаче, че стратегическият инвеститор „Дънди” и община Крумавград са си договорили вече патрньорството и е въпрос на време да го обявят. Понеже автентичният граждански сектор в община Крумовград не вярва глухия и слепия да проиграят някога карти заедно, те поканиха за свой партньор в Местната инициативна група консултанската фирма „Ас консулт 2005” ООД, която има регистриран клон в града и през 2009 г. продължават типичните дейности за един общпроект за устойчиво развитие в община Крумовград. Времето ще покаже, кое партньорство между граждански сдружения, частен бизнес и публични власти ще се окаже действено и повлияе благотворно за повишаване стандарта на живот на крумовградчани.

Снимки: 1) На срещите си с гражданските организации в Крумовград „Дънди” през цяла 2008 г. обещаваше да се присъедини към призива за създавне на Местна инициативна група – Крумовград. Като партньорски жест гражданските организации подкрепиха инвестиционното предложение за златодобив на „Дънди” в Ада тепе и пропагандираха сред местното население, което е враждебно настроено срещу канадците, Фонда им за подпомагане на малък и среден бизнес от 5 млн. щ. долара, който така и не получи реализация. Да ама не. Сега „Дънди” пак твърди, че ще работи, както бе обещала, с обществеността в града. Въпросът е с коя общественост. Предполага се – с препоръчаната от кметицата Себихан Мехмед.Честито! Горчиво!

"Picture2) Вместо стратегическия инвеститор „Дънди”, в Местната инициативна група – Крумовград, наред с гражданските сдружения, влезе и консултанската компания „Ас консулт”. Вече трета година нейните специалисти и експерти подпомагат местното население с юридически консултации, с изготвянето на проектни предложения за кандидатстване по европейски оперативни програми, с финансирането на културни и обществени мероприятия в"Picture града, общината и областта. На снимката – "Picture_1_1.jpg"лидерът на групата адв. Лазар Карадалиев, в деня на отворени врати на офиса на МИГ- Крумавград за юридически консултации.

3), 4) Работни моменти от обсъжданиета на крумовградската общественост върху стратегията, екшън-плана и бюджета на МИГ- Крумовград за участие в дейността по подхода ЛИДЕР на ос 4 от Програмата за развитие на селските райони на ЕС

hard admin

*

Top