Дънди Прешъс Металс дари автомобил на община Крумовград

Инициативата е продължение на ангажимента на минната компания да подпомага общините и хората в регионите, където осъществява своята дейност

На 19 февруари община Крумовград получи нови придобивки. Ръководството на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД дари автомобил за нуждите на общината и фитнес уреди за ползване от всички желаещи да спортуват. Инициативата е продължение на ангажимента на минната компания да подпомага общините и хората в регионите, където осъществява своята дейност.

Официалното връчване на ключовете на автомобила, Тойота авенсис, се осъществи в малката зала на „Дънди Прешъс Металс“ в Крумовград. В присъствието на кмета Себихан Мехмед, и председателя на Общинския съвет Крумовград Метин Байрамали, д-р инж. Илия Гърков, изпълнителен директор на минното дружество, подчерта последователното изпълнение на поетите ангажименти от страна на компанията в полза на гражданите на Крумовград.

Дарението стана повод и за кратка импровизирана среща, на която присъстваха още оперативният директор на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ инж. Любомир Хайнов и Ирена Цакова, директор Разрешителни и правни дейности. Бяха обсъдени важни теми от обществен интерес и развитието на дейността на дружеството.

Г-н Гърков пожела безаварийно управление на автомобила и много добри дела в полза на хората от общината. Себихан Мехмед благодари и пожела берекет с новите придобивки.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *