„Дънди Прешъс Металс“ и МГУ „Св. Иван Рилски“ обединяват сили за по-добро академично образование

80 бакалаври и магистри, завършили специалности  в Геологопроучвателен факултет към Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски”,  получиха дипломите си в нова зала на висшето учебно заведение.
С това събитие беше открита изцяло обновена и ремонтирана с помощта на „Дънди Прешъс Металс Челопеч” зала.
Дипломите бяха връчени тържествено в аудитория 346 – втората по големина учебна зала в Минно-геоложкия университет. Ремонтът на залата е в синхрон с подписаното през 2012 година Споразумение за партньорство в подкрепа на бъдещи съвместни дейности и проекти между МГУ „Св. Иван Рилски” и „Дънди Прешъс Металс Челопеч”.
В приветственото си слово към абсолвентите ректорът проф. д-р Любен Тотев подчерта, че Минно-геоложкият университет e едно от малкото висши учебни заведения в страната, в което на практика се случва реално партньорство между образованието и бизнеса. Той пожела „На добър час” на младите минни специалисти и успешна кариера в един от най-важните за икономиката индустриални браншове.
На церемонията присъстваха изпълнителните директори на „Дънди Прешъс Металс Челопеч” инж. д-р Николай Христов и на „Дънди Прешъс Металс Крумовград”  д-р Илия Гърков – и двамата възпитаници на университета. Те заявиха готовността на компанията да продължи да работи за създаване на условия за модерно и качествено образование.
„За нас е важно оттук да излизат добре подготвени специалисти на световно ниво, защото ние развиваме минно-добивния сектор съгласно най-модерните практики”, каза д-р инж. Христов.
Кратки поздравления към преподаватели, колеги и родители отправиха и двама от отличниците във випуска – Десислава Стефанова, бакалавър „Екология и опазване на околната среда”  и Любомир Михайлов, магистър „Приложна минералогия”. По традиция всички завършващи прочетоха заедно Галилеевата клетва и обещаха тържествено да защитят достойно професионалната си подготовка и да използват научните си познания „единствено за добро, за напредък и хуманизация на света.”
Ремонтираната зала, в която премина церемонията, е втората по големина в Минно-геоложкия университет и има 159 места. Тук се обучават най-големите учебни потоци. През годините в тази университетска зала своите знания за геологията и минното дело са получили повече от 17 000 студенти.
Минно-геоложкият университет с подкрепата на „Дънди Прешъс Металс Челопеч” извърши цялостния ремонт на стойност 187 900 лв. Изцяло подменени са електро и отоплителната инсталация, подовата настилка и покривната конструкция. Премахната е дървената ламперия по стените, поставена е нова мазилка и дограма. По желание на преподавателите, вместо да бъдат заменени с нови, са реставрирани учебните банки и катедрата на възраст повече от 50 години. При ремонта на банките е
подменена цялата носеща конструкция, но е запазен автентичният им вид. Залата е  озвучена и оборудвана с мултимедия.
„Дънди Прешъс Металс” реализира редица проекти и инициативи в подкрепа на качественото образование на бъдещите минни специалисти – оборудване, ремонтни дейности в сградата, стипендиантски и стажантски програми, обучения и квалификации, обогатяване на библиотечния фонд, развитие на научно-изследователската дейност и др. Преди две години компанията оборудва съвременна компютърна лаборатория в партньорство с HP, Microsoft и Geovia. Осигуреният специализиран софтуер, който пресъздава целия минен процес, ще подпомогне изграждането на минни специалисти с опит от най-ранен етап. Обучението на първите студенти магистри, които ще се обучават със софтуерния продукт на Geovia започна преди броени дни.
Сред основните цели на партньорството между „Дънди Прешъс Металс Челопеч” и Минно-геоложки университет е повишаването на мотивацията на младите минни специалисти и заслуженото превръщане на професията „минен инженер” в предпочитан път за престижна кариера. Връзката между теоретичното обучение с изискванията и нуждите на бизнеса и реалното производство е от особена важност както за студентите, така и за бъдещите им работодатели. Голяма част от специалистите в рудник Челопеч са възпитаници на МГУ „Св. Иван Рилски”.
hard admin

*

Top