"Дънди Прешъс Металс Крумовград" организира летен стаж за студенти

“ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС КРУМОВГРАД”
е водеща компания в рудодобивната индустрия, дъщерно дружество на Дънди Прешъс Металс – Канада.


ТОВА Е ТВОЯТА ВЪЗМОЖНОСТ
Ние организираме
ЛЕТЕН СТАЖ ЗА СТУДЕНТИ

В следните направления:
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА;
ПРОУЧВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ;
ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И АДМИНИСТРАЦИЯ;
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ;
РАБОТА С ОБЩЕСТВЕНОСТТА.

Стажът в Дънди Прешъс Металс Крумовград предоставя ценна възможност за работа в екип от професионалисти, прилагане на знанията и усвояване на специфични практически умения в динамична работна среда. Стажовете са с продължителност два месеца.
Летния стаж за направленията Опазване на околната среда, Проучвателни дейности и Работа с обществеността се провежда в офисите на Дружеството в град Крумовград, област Кърджали. За направленията Информационни технологии и телекомуникации и Човешки ресурси и администрация стажа се провежда в  „Дънди Прешъс Металс Челопеч” село Челопеч, Софийска област.

Изисквания:
       Висше образование редовна форма на обучение, завършен 2-ри курс, подходяща специалност според посоченото направление;
       Познания и интереси в направлението, за което кандидатствате;
       Компютърни умения;
       Владеенето на английски език е предимство;
       Мотивация за работа и инициативност;
       Отговорност и ангажираност;
       Целенасоченост и желание за развитие.

Ние предлагаме:
       Платен стаж;
       Възможност за работа в екип от професионалисти в динамична работна среда.Начин и срок за кандидатстване:
За да кандидатствате за стаж, моля изпратете СV и придружително писмо на e-mail jobs@dundeeprecious.com или на адрес: Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД, отдел „Човешки ресурси и администрация”, 2087 с.Челопеч.
Моля, посочете направлението, за което кандидатствате.
Подробни обяви може да намерите на сайта jobs.bg.
Документи ще се приемат до 21.05.2015 г.
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Вашите лични данни са защитени по смисъла на ЗЗЛД.
hard admin

*

Top