Дънди Прешъс Металс насърчава с до 200 000 евро бизнес проекти в Крумовградско

Заедно с общинската администрацията компанията открива втори прием на проекти, които ще бъдат финансирани от специално създадения за целта фонд

„Дънди Прешъс Металс Крумовград“ЕАД и Община Крумовград имат удоволствието да уведомят жителите на община Крумовград, че откриват на 25.10.2019г. втори приемен период за  за кандидатстване за осигуряване на финансиране от Фонда за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград.

Основната цел на подкрепата от Фонда е създаване на устойчива заетост и използване на местния потенциал за икономически растеж, подобрявайки качеството на живот и благосъстоянието на населението на община Крумовград.

Максималният размер на целевото финансиране на допустимите инвестиционни разходи (Безвъзмездна финансова помощ и банков кредит) за всеки индивидуален проект е левовата равностойност на 200 000 евро

Насоките за кандидатстване и Всички необходими документи, които трябва да бъдат представени от кандидатите, ще бъдат публикувани на сайта на Община Крумовград https://www.krumovgrad.bg/ на 25.10.2019г.

Всички жители на община Крумовград, които имат желание да се възползват от средствата на Фонда за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес, могат да се запознаят с необходимите документи и да кандидатстват за предоставяне на финансова подкрепа за своите проекти в периода 25.10.2019г. – 25.11.2019г.

 

Индивидуални консултации от експерти на Банката партньор и Консултанта по програмата може да се получат на:

-05.11.2019 г. от 10:00 до 13:00 часа;

-12.11.2019 г. от 12:00 до 15:00 часа;

в информационен център на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД, с адрес: гр. Крумовград, ул. Съединение №11.

Информация за консултациите може да получите  на e-mail: pr@dundeeprecious.com, тел: 0893 06 42 27/0893 04 89 91 или в Информационния център на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД.

Това съобщават за крумовградчани:

Абидин Хаджимехмед – ВрИД кмет на Община Крумовград и инж. д-р Илия Гърков – Изпълнителен директор на ДПМ Крумовград ЕАД

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *