„Дънди прешъс металс” ще изгражда временен пътен участък край Крумовград

Със свое решение № 631 от 20 април г. Общинският съвет в Крумовград дава разрешение на „Дънди прешъс металс Крумовград” ЕАД да изработи проект за специализиран Подробен устройствен план за изграждане на временен „Нов пътен участък, отклонение от общински път № KRZ 2212″. Отклонението ще бъде през поземлени имоти от землището на село Скалак.
Решението е взето на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройството на територията дирекция „Териториално развитие и благоустройство” и съгласно разпоредбите му решенията и заповедите, с които се разрешава изработването на проекта не подлежат на оспорване.
24rodopi.com
hard admin

*

Top