Дънди Прешъс Металс“ ще налее $11 млн. в Крумовград през 2020 г.

Средната заплата в предприятието е над 2000 лева, споделя д-p инж. Любoмиp Xaйнoв, oпepaтивeн диpeĸтop нa дружеството

Дънди Прешъс Металс Крумовград“ спечели голямата награда „Инвеститор на годината“ за 2019 г. на Българската агенция за инвестиции. През миналата година дружеството, което проучва, разработва, добива и преработва златосъдържащи руди, стартира мащабна инвестиция от 56 млн. лева, осигуряваща 243 нови работни места – рудник „Ада тепе“. Това е първият новоразработен златодобивен рудник в България за последните 40 години с обогатителна фабрика, които работят от  23 август 2019 г.

– Инж. Хайнов, как „Дънди Πpeшъc Mеталс Kpyмoвгpaд“ посрещна голямата награда „Инвеститор на годината 2019”?

– Чакахме с интерес да видим кой ще е големият победител, тъй като за нея се конкурирахме с много успешни иновативни фирми.

– На какво отдавате факта, че именно тази инвестиция спечели най-високото отличие?

– Първо, заради размера на инвестицията. Първоначалното вложение за изграждане на предприятието е 164 млн. долара, като през 2019 г. са инвестирани 56 млн. лева – това са вложения в предприятието в община Крумовград, в подкрепата на малкия и средния бизнес в региона. През 2020 г. ще инвестираме 11 млн. долара. Второ, „Дънди” се стреми да е иновативна фирма не само в технологиите, но и в устойчивото развитие.

– Колко дълъг се очаква да е хоризонтът на работа на рудника?

– Минният план е за до 8 години ефективна работа. Предвидено е около 2 години на трае рекултивацията. Преди това строежът продължи около 3 години.

– Дали е възможно животът на рудника да бъде удължен над този срок, както се случи в Челопеч?

– Възможно е, разбира се, ако в прилежащите около рудника площи се окаже, че има златна руда.

– Как преодоляхте страховете на хората в района? Това се оказва сериозен проблем пред нови инвестиции в добивната индустрия.

– Историята е много дълга – над 15 години. Наложи се драстично да променим първоначалните си проекти, за да отговорим на притесненията на хората. Отказахме се да използваме цианиди, няма отпадък, който да се депонира на открито. Когато се види, че нещата се правят с грижа за хората и за природата, настъпва успокоение. Над 90% от нашия персонал са местни хора. Те работят в предприятието и пряко наблюдават какво се прави. Така страховете постепенно си отиват.

– Колко хора се завърнаха от чужбина, за да работят при вас?

– Над 50 души. Те са при семействата си, получават добри възнаграждения. Средната заплата е над 2000 лв. Добрите условия са и факторът, който ги привлича в техния роден край.

– Как се отразява на общината присъствието на такъв голям инвеститор?

– Бих казал, че добре си партнираме. Инвестираме доста средства, с които подпомагаме на общината в реализацията на значими проекти. Имаме подписан меморандум и с него са определени нашите ангажименти.

– Създадохте Фонда за подпомагане на микро, малки и средни предприятия. Какъв е засега ефектът?

– Вече имаме избрани няколко фирми, които получават подпомагане от него. Тази година ще има и други, които ще получат подкрепа. По този начин ще дадем шанс на предприемчиви хора да развият дейност, която не е свързана с рудодобива, а е полезна за местното население. Така се осигуряват и нови работни места.

– От какво според Вас зависи да има още големи инвестиции в страната?

– Едно от най-важните неща са кадрите, които да имат подходящата квалификация. При наемането на хората се сблъскахме с големи трудности да намерим кой да поддържа машините и оборудването. Оказа се, че липсват специалисти със средно техническо образование. Ако те имат базовите умения, сериозна компания като „Дънди” след това ще ги развие. Липсват и кадри с висше инженерно образование. Така отново стигаме до разговор за ролята на дуалното и висшето инженерно образование.

– За да не сте самотният голям инвеститор в региона, какво препоръчвате?

– Ние не сме самотна птица. „Теклас” отвори свой завод през миналата година. Има и други малки производители. Но пък имахме късмета да изпреварим „Теклас” при наемането на хора и избегнахме конкуренцията с тях при подбора. Като цяло, смятам, че фирмите може спокойно да продължат да инвестират. Кадри се намират, те може да бъдат обучени и ние сме пример как доста хора придобиха нови професии. Но те имаха желание да се научат.

– Какво предстои след голямата награда?

– Тя е за нас огромно признание и сме благодарни на община Крумовград, че ни номинира за участие. Радваме се, че нашите усилия не са останали незабелязани. Същевременно това, което ние правим, е доказателство, че и в България нещата в икономиката може да се правят по правилния начин. Отчитаме факта и продължаваме да работим и да обучаваме хората, да спазваме високите екологични стандарти. Иновативност, безопасност и екологосъобразност са важни жалони в нашето развитие.

https://www.economic.bg/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *