Държава в действие! Кърджалийско село чака 8 години, за да спаси… моста си (снимки)

Кърджалийско село вече си има ремонтиран мост след… 8-годишно чакане на средства от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии. Съоръжението в Люляково бе отнесено по време на наводненията през 2007 година. Проектът бе изготвен веднага от кмета на населеното място, входиран от Община Кърджали, но чакането продължи с години. Едва в края на 2015 година 400-те жители на селото вече могат да бъдат спокойни при преминаването си по моста, който е изцяло завършен.
„Чакахме, чакахме пари, но вече всичко е наред. Стопаните на 130 къщи вече са спокойни, защото въпреки бедствените ситуации, от години няма наводнения в селото. Благодарение на кмета Мюмюн Али се изградиха два бетонни канала, които отвеждат водите и се сложи край на проблемите. Единият бе направен преди 4 години, другият миналата. Асфалтирана бе и

улицата от ремонтирания мост до центъра на селото. Вече не ни плашат нито проливни дъждове, нито снеготопене през зимата”, коментираха за жители на Люляково.

По адресна регистрация населението на селото е над 700 души. Реално в него обаче живеят около 400. 32-годишният кмет Мюмюн Али влезе в трети мандат след местните избори. Поел е поста на 24-годишна възраст.
„Най-голямото изпитание бе седмица след като станах кмет за първи път. Тогава придошлите води на Перперешка отнесоха моста. Реагирахме веднага и започнахме да поправяме съоръжението с налични средства. Парите от комисията по бедствия и аварии обаче дойдоха късно и едва в края на м.г. успяхме да завършим ремонта”, коментира за кметът.
На снимките:
Водният ад преди 8 години нанесе сериозни щети в Рани лист и Люляково;
Ремонтът на моста.
hard admin

*

Top