„Дяволски мост“ и в Бурса, но сграда

Сградата на Сдружението за култура и сътрудничество “Егридерелилер” (Ардинци) в Бурса е направена като умалено копие на Дяволския мост. Снимка: Гюнер Шюкри
hard admin

*

Top