Д-р Адам Персенски пое болницата в Ардино

Д-р Адам Персенски пое управлението на ардинската болница. Това решиха на свое редовно заседание общинските съветници в града под белите брези.

20 докладни, предложения и молби на граждани разгледа Общинският съвет в Ардино. Форумът започна с приемане на решение за кандидатстване пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството по ОП „Регионално развитие” с проект „Предотвратяване на риск от наводнения чрез устойчиво управление на водите на р. Ардинска, приток на р. Арда, в индустриалната част на гр. Ардино”.

Заместник-председателят на местния парламент Мюмюн Джила предложи на вниманието на колегите си: актуализиране на списъка на общинските средни училища; изменение и допълнение на общинската наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги; промяна в тарифата за изчисляване на потребителска такса при предоставяне на услугите в общинско предприятие „Център за услуги в домашна среда”.

Общинските съветници обсъдиха и финансовото състояние на МБАЛ-Ардино. Те отново проявиха загриженост и направиха стойностни предложения за преодоляване на продължаващата криза в лечебното заведение. С пожелания за успешна дейност общинарите определиха д-р Адам Персенски за управител на Ардинската болница, спечелил редовно обявен конкурс.

hard admin

*

Top