Европа ни предизвиква! На ход сме!

  • На гърба на местната власт товарът расте, да не пълним каца без дъно с народна пара, казва кметът на Крумовград Себихан Мехмед
  • Делегираните бюджети изправиха на нокти директори на училища, някои имат средства едва до юли – август
  • Болницата ще браним до последно, но за безработицата нямам илюзии

"Разговора води
Снежана ГОРАНОВА

Трудно започва годината. Върху гърба на местната власт от ден на ден товарът расте. Това важи не само за нашата община, но и за цяла България, казва кметът на община Крумовград Себихан Мехмед. Първите ни крачки като членове на Европейския съюз явно няма да са леки. Трябва да свикваме с отговорностите и да не се стъписваме пред проблемите. Важно е да правим всичко по закон. Да не пилеем средства и сили за дейности, за които предварително знаем, че спасението е временно и няма да има развитие. Затова е добре с народна пара да не се опитваме да пълним каца без дъно, а после да се чудим защо няма нищо на мегдан, допълва тя.
– Г-жо Мехмед, кое е трудното на 2008 г.?
– В Националната програма за развитие на средното образование беше казано, че делегирането на бюджетите ще става поетапно, че за закриването на маломерни паралелки и на училища ще има определен период от време. Изведнъж делегираните бюджети изправиха на нокти директорите на училищата. Оказа се, че някои от тях ще разполагат със средства за из-
дръжка едва до юли – август. Само две от учебните заведения имат бюджет за цялата година.
– Наясно ли сте и какво ще стане с Общинския детски комплекс?
– За него положихме много труд. Успяхме да спечелим средства по проект “Красива България”. Направихме пълен ремонт на сградата, която навремето беше Младежки дом.
Истината е, че издръжката му
ОСТАВА НА ПЛЕЩИТЕ НА ОБЩИНАТА

ако директорът на СОУ “Васил Левски” в Крумовград не се съгласи да даде малко пари, за да спонсорира дейности, в които участват главно децата от неговото училище. Важно е, дори с намален капацитет, Обединеният детски комплекс да продължи да работи. Още не мога да кажа кои от заниманията ще запазим, но не искам да оставим малките на улицата. Тази година ще заделя средства, но за 2009 г. не знам как ще стане.
– Как ще заделяте пари и за извънкласни дейности?
– Страхувам се, че заради липса на средства на някои места в района ще лишим децата даже от равен достъп до образование. Много се надявам за защитените училища поне в Поточница и Аврен. Сега за Поточница возим деца от близо 5 км. Някои минават по-напряко през реката, за да дойдат до спирката. Не искам да си представя в колко часа трябва да стават тези деца, ако се закрие училището в Поточница, за да дойдат в 7,30 часа в Крумовград. Много от тях возим
ОТ ТРУДНОДОСТЪПНИ МАХАЛИЧКИ
Преди да намаляваме маломерните паралелки трябваше да организираме система, по която да се придвижват децата и да направим възможно целодневното им обучение, за да може да обядват. Да има полуинтернатни групи, които да поемат децата от отдалечените селища. Видяхме, че по закон от бюджета отпада и поевтиняването на храната, което значи, ако държавата не дава, да даде общината.
– Ако искате да направите тези разходи, ще трябва да разчитате на местните приходи. Ще стигнат ли?
– За община Крумовград те не са големи. С тях едва ли ще можем да поемем и “Благоустройство и комунално стопанство” /БКС/, ученически стол, социален патронаж, в същото време да дофинансираме извънучилищната дейност в детския комплекс.
– Какво ще стане с общинската болница?
– Няма яснота ще бъдат ли сключени договорите със Здравната каса по клинични пътеки, които да се финансират. Единственото сигурно нещо е, че за тази година ще дофинансираме дейността й. На заседанието на Общинския съвет за бюджета внасям предложение за отпускане на целеви средства. Общините вече имат законово право да финансират оздравяването на заведенията за болнична помощ. Целеви субсидии доскоро се превеждаха само за капиталови разходи. Притесняваме, че ако се наложи да помагаме и на общинската многопрофилна болница от местните приходи,

ТОВА ЩЕ “ИЗЯДЕ” ВСИЧКИ РЕЗЕРВИ
Искам да успокоя хората, че няма да оставим района без нея.
– Това ли са всички трудности, които съпътстват началото на годината?
– Чака ни още и 12-процентово съкращение на общинската администрация. Ще стане най-късно май – юни, защото няма да имаме средства за издръжка. Трябва да съкратя около 12 души и от 1 юли това ще е факт. Ако общината има пари, бих ги оставила, но при толкова много нови финансови тежести, едва ли ще се справим.
– Какви са възможностите на общинския бюджет?
– Проектобюджетът за 2008 г. вече е на вниманието на гражданите. Те могат да изказват мнения и препоръки, да дават съвети как най-добре да се използват средствата. Ще бъде обсъден и във всички комисии към Общинския съвет и чак тогава ще се предложи за разглеждане на заседание. Вероятно ще влезе за приемане в местния парламент в началото на март.
Виждането ми за бюджет 2008 е
ДА ЗАВЪРША ЗАПОЧНАТОТО
да направя най-необходимото, да финансираме разработването на проекти, с които да кандидатстваме за средства по оперативните програми за регионално развитие. Имаме над 2 млн. лв. за довършването на три големи канализации в селата Егрек, Вранско и в кв. “Изгрев” в Крумовград. За благоустрояването на улиците в квартала са предвидени 200 000 лв. Толкова ще са и за водоснабдяване на селата Сърнак и Долна кула. Пари ще има и за ремонти на детски градини и учебни заведения .

– Г-жо Мехмед, общинската администрация от години е настанена в три сгради, което затруднява обслужването на гражданите. Ще им спестите ли това притичване от едно място на друго?
– Време е да имаме обслужване на едно гише.Такова е и изискването на Евросъюза. Консултирахме се с Фондацията за реформа в местното самоуправление и вече имаме виждане администрацията да се нанесе в две сгради. Мнението ми е, че те трябва да са в центъра на града, но последна дума имат съветниците. Очакванията ми са, че Информационният
ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ
на гражданите ще е в сградата, където сега се събират местните данъци и такси. Още тази година ще ремонтираме първия етаж и после на етапи останалите.
– Колко са средствата за проектиране?
– В рамките на 200 000 лв. Проектите ще са за ремонти на пътища, за пазар и автогара на мястото на казармения район, за водоснабдяване на Бараци – Ковил. Скоро започва проектирането на довеждащ колектор за Крумовград към стационарна пречиствателна станция, която вероятно ще е по десния бряг на река Крумовица близо до града. Защото в района има много населени места, които се водоснабдяват от реката.
За проектирането на пречиствателната станция ще кандидатстваме за безлихвен кредит от Министерството на околната среда и водите. Надяваме се то да приключи до края на април. Строителят, който ще изберем по Закона за обществените поръчки, ще поеме ангажимента от идейния проект да направи работен и да го изпълни. Така скъсяваме срока на реализацията.
В края на февруари внасяме проекта за реконструкция на Обединено детско заведение “Митко Палаузов” в Крумовград, в което има градина и ясла. Получаваме техническа помощ от експерти на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за подготовката на два проекта – за
ТУРИСТИЧЕСКА БАЗА

в село Студен кладенец и за път, който да води до наблюдателния център за лешояди.
Чакаме с нетърпение да заработи националната програма за развитие на селските райони. Имаме готовност с проекти за канализации, водоснабдяване, пътища. Внесли сме два проекта по програма ФАР за интеграция на ромите и за ремонт на читалищна сграда в Странджево.
– Инвестиционният интерес към общината?
– Той е свързан главно с казармено – жилищния район в центъра на Крумовград. Наскоро дойде човек, който иска в големите халета на бившето поделение да развива гъбарство. Друг има готовност да ги използва за изкупуване на зеленчуци. Има мераклии да развиват лозарство, но срещат трудности с намирането на наследниците на земите.
– Кое ви тревожи?
– Че още селища опустяват. Щом се закрие училище и семействата тръгват.
ОСТАВА КМЕТСТВОТО И КРЪЧМАТА
Когато започне да пътува по-голямото дете, с него тръгва и малкото и пак родителите поемат след тях. Такова е положението в Малък Девисил, където все още живеят над 600 души. Това е мъчително. Опитваме се с всички сили да запазим поне училищата, които вече са се оформили като средищни.
Болницата ще браним до последно. Ако трябва, ще се преобразува от многопрофилна в специализирана, но ще я има. За безработицата нямам илюзии. Радващото е, че в нашия район тютюнопроизводството остава. Но млади специалисти трудно ще задържим.

Може би ще дойде и при нас времето, когато хората от големите центрове ще обърнат поглед към красивите, спокойни и уютни градчета в Родопите като Крумовград. Така е по света. Кога ще стане не мога да гадая.
Това, което знам със сигурност, е, че ще продължавам да си върша работата, за която съм избрана от хората. Важно е да създаваме за тях и за тези, които един ден ще дойдат тук, добри условия за живот в селища с бъдеще. Разбирам кмета на някое село, който иска да има път до всяка махала, но дори според Националната програма за развитие на селските райони не можем да си позволим да изграждаме пътища, ако в населеното място хората се броят на пръсти.

hard admin

*

Top