Единадесетокласник от Електрониката върна изгубен портфейл в Португалия

Успешно приключи международната практика на 10 ученици от ПГЕЕ “Капитан Петко войвода” – Кърджали с ръководител инж. Антоанета Сендова. Тя бе по проект „Съвременни енергийни технологии за по-добър живот”, по програма Леонардо да Винчи и се проведе за период от три седмици в португалския град Висеу.
Пребиваването в Португалия ще се запомни с доблестната постъпка на Ахмед Мюмюн Байрям, ученик от 11 клас на ПГЕЕ, който намери и предаде мъжки портфейл с лични документи и много пари. Ахмед получи специалните благодарности от собственика на портфейла, собствениците на хотела, в който беше настанена групата и от Хуго Рибейро, президент на приемащата партньорска организация Globaladamastor.
Учениците от професионалната гимназия проведоха производствено обучение във високотехнологични предприятия за производство на енергия от възобновяеми източници: фотоволтаични електроцентрали, слънчеви фабрики, предприятия за производство на електрическа енергия от биомаса и биогориво, вятърни паркове.
В края на практиката момчетата положиха изпит, за да покажат какво са усвоили. След изпита им бе връчен сертификат Europass мобилност, който е приложение към дипломата за завършено средно образование и свидетелството за професионална квалификация.

—————————————————————–
Почивка в Коста Барселона за 8 дни на 21 и 28.09, пълен пансион

hard admin

*

Top