Единодушно „За”: Съветниците ще вземат по 360 лева, 63 лв. на заседание, 41-за участие в комисия

С пълно единодушие Общинският съвет в Кърджали гласува увеличение на възнагражденията на съветниците в разпоредителния орган. С въведените промени членовете на местния парламент ще получават основно възнаграждение в размер на 20% от брутната заплата на председателя на Общинския съвет и 3 на сто за всяка сесия. Два процента ще получава всеки съветник за участието си в комисия към местния парламент, 2,5% от брутната заплата на шефа на сесията пък ще вземат председателите и техните заместници в комисиите.
„При формирането на тези параметри ние се съобразихме с общественото мнение и бюджета на общината. По този начин месечното възнаграждение на един общински съветник става 360 лева. На всяко заседание ще се начислява по 63 лева, а възнаграждението за участие в комисии е 41 лева. След всички данъци и удръжки, месечно съветниците ще получават 370 лева. Както виждате няма такава сума като 600 лева”, заяви председателят на Общинския съвет Раиф Мустафа. Той допълни, че приетите промени са с най-ниски параметри за страната в сравнение с останалите общини с население като Кърджали.
С 10% от заплатата пък ще бъдат глобявани общински съветници, които са отсъствали от заседание, с 20 на сто от възнаграждението пък ще се разделят пропусналите участие в заседание на комисия. Общински съветник, който не е присъствал на нито едно заседание без уважителна причина ще остане без заплата.
Досега за участие в една комисия и на едно заседание на месец, общинските съветници получаваха по 160 лева.
hard admin

*

Top