Езиковата стана изпитен център по английски

Езиковата гимназия в Кърджали се превърна в утвърден изпитен център по английски език. За трета поредна година ГПЧЕ “Христо Ботев” стана център за провеждане на изпитите Cambridge English – FCE и CAE, които удостоверяват нивото на владеене на английски език според изискванията на Европейската езикова рамка. Сертификатът, който се издава след успешно полагане на изпитите, е безсрочен.

Ежегодно, освен ученици от гимназията, много граждани се явяват за придобиване на доживотен сертификат за владеене езика на Шекспир. Интересът към изпитния център с всяка изминала година е по-голям, което налага провеждането на няколко изпитни сесии през годината.

hard admin

*

Top