Езиковата с ново признание за европейските си проекти

В град Вилнюс, Литва се проведе международна двудневна конференция на тема „Развитие на училището с програма на ЕС за подкрепа”. На нея Европейската комисия бе поканила 150 училищни лидери от цяла Европа и Турция, които имат добър опит в разработването и осъществяването на проекти по програма „Учене през целия живот” и в частност училищни партньорства Коменски. България бе представена с 6 училища, само 2 от които езикови гимназии. Сред отличените първенци е ГПЧЕ „Христо Ботев”-Кърджали. Координаторът по проекти за училищно партньорство и помощник – директор Радка Попгеоргиева бе сред поканените на конференцията участници. Събитието бе осъществено в два дни, в които представителите на училищата от Европа участваха в тематични семинари и работни срещи-ателиета, на които разискваха проблеми в образованието, които могат да бъдат разрешени чрез участие на образователните инститиции в европейски проекти за сътрудничество.
Със своите 3 партньорства, успешен опит по програмата за квалификации на учители в чужбина и създаване на условия за прием на езикови асистенти, всички включени в програмата „Учене през целия живот”, координирана в България от център за развитие на човешките ресурси –София, кърджалийската езикова гимназия се нарежда сред водещите училища в Европа, работещи според изискванията на новото време, търсещи и намиращи успешни възможности за финансиране на идеи за развитие на институцията и за обогатяване на училищния живот.
Радка Попгеоргиева се включи активно в дискусиите на английски език в уоркшоп на тема „Училищното ръководство и Европейското училищно сътрудничество”, на който заедно с колегите си от Европа обсъди как участието в европейски проекти за сътрудничество може да въздейства положително върху развитието на училището като цяло.
hard admin

*

Top