Екипът на Акиф Акиф прави анкета „Как искате да изглежда Момчилград?”

Община Момчилград провежда анкетно проучване за обществената нагласа относно визията, целите и приоритетите на общината за периода 2014-2020г., съобщиха от местната администрация. В допитването могат да се включат всички граждани и фирми, които искат да споделят своите мнения и препоръки за формулирането на новите приоритети за развитие на общината за следващите години. Изследването на вижданията на местната общност е част от проекта за „Подобряване на процеса за разработване и прилагане на политики чрез въвеждане на механизми за мониторинг, контрол и оценка в община Момчилград”.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет” и цели да създаде адекватни механизми за мониторинг, контрол и оценка на политики в общината. Специфична цел е разработването на план за развитието на общината за следващите шест години. От администрацията считат, че ще подобрят процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни.
„Силно се надявам, че момчилградчани ще се включат активно в анкетното проучване. Участието им при формулиране на общинските политики е изключително важно за нас, за да се набележи правилен план и политика на общината за следващите години”, каза градоначалникът Акиф Акиф.
Анкетите са качени в официалния сайт на общината и ще се попълват онлайн. Попълнените формуляри ще се изпращат на адрес: presamg@gmail.com . Поставените въпроси към гражданите и фирмите са свързани с икономическото състояние, с техническата инфраструктура, със социалните проблеми, с приоритетите за бъдещето на общината.
hard admin

*

Top