Екип от „войводи” ще спасява планетата

Учениците от „Евроекоклуб” към ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” в Кърджали, с ръководител инж. Антоанета Сендова, представиха работата си пред своите съученици и ръководството на училището. Дейността на клуба се реализира по проект „УСПЕХ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Тя се осъществява в еTwinning портала за междуучилищно сътрудничество в Европа. 

Това е виртуалната платформа, която предоставя ресурс за реализиране на онлайн проекти между две или повече училища от различни държави. Заедно със своите партньори от Франция, Кипър, Литва и Румъния, учениците от професионалната гимназия стартираха проект  “Save the planet – our home” (Да спасим планетата – нашия дом). До края на учебната година те ще работят по наболели екологични теми. Проектът дава възможност на учениците от различните държави да се опознаят и да работят съвместно по поставените задачи. Работният език  е английски език.  На този език са изготвени всички продукти (презентации, табла и материали, които се публикуват в платформата на еTwinning . Така те са достъпни за ползване от всички, които се интересуват от темата, както в България, така и в училищата в цяла Европа.

hard admin

*

Top