Екоинспекцията глоби замърсителя „Теклас“ с 3 335 лева

Акцент в контролната дейност на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) през март са проверките на обекти, които заустват отпадъчни води, съобщават от МОСВ. Между проверените фирми е и Заводът за производство на каучукови изделия на “Теклас България” АД  в Кърджали. Установено е  заустване на отпадъчни води, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителните, заради което на предприятието е наложена санкция от 3 335 лева.

Най-високата глоба е в размер на 66 525 лева за Канализационна система на кв. Меден рудник, Бургас н ВиК ЕАД. Бургас. ТЕЦ Варна ЕАД, село Езерово (сгуроотвал Беглик Чаир) е санкционирано с 8 876 лева, млекопреработвателно предприятие в Омуртаг, стопанисвано от СИ-ВИ-ЕСЕООД – със 6 985 лева, Лъки Инвест – Джурково ЕООД (рудникДжурково) -с 3 945 лева, и с 2 958 лева – Горубсо-Мадан АД (рудник „Крушев дол”) и др.

hard admin

*

Top