Екоклуб „Крумовица” отново с купата на Българския младежки воден парламент

За втори път купата на Българския младежки воден парламент /БМВП/ отново е в ръцете на Екоклуб „Крумовица” към ЦПЛР – ОДК в Крумовград.

В Пловдив се проведе VІІI Парламентарна сесия на Младежки воден парламент. Акцент бе гражданското обучение и възпитание на младежите, планиране на дейности и екологични инициативи, практики на сътрудничеството с екологични институции и местни организации за съвместни действия по управлението и опазването на водите и водните екосистеми.

Всеки екоклуб се представи с презентация – „Превенция и защита при наводнения”. Кординаторите на МВП представиха отчетите на еко клубовете за изминалата година и след натрупване на определен брой точки класирането поведе екоклуб “Крумовица“. Купата за първото място бе тържествено връчена на Радосвета Шопова, Харитон Палазов и Денислав Кючуков – парламентаристи от Крумовград.

От 5 години екоклубът с ръководител Надежда Саръева е активен член на БМВП. Клубът обединява ученици  от 5 до 12 клас като допълнителна форма от знания, умения и практическа дейност за природата и всичко около нас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *