Екопроекти могат да донесат до 10 бона на общини и школа

Екоминистерството открива две конкурсни процедури-за общини и кметства и за училища и детски градини, по които ще бъдат финансирани от ПУДООС дейности по Националната кампания „За чиста околна среда”- 2013 г., съобщиха от РИОСВ-Хасково. Темата е „Обичам природата– и аз участвам”. Целта на кампанията е повишаване на екологичната култура на гражданите и младите хора и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда. Участници в конкурса могат да бъдат общини и кметства, училища, детски градини и обединени детски комплекси от цялата страна. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер съответно до 10 000 лева за общини и кметства и до 5 000 лева за учебни заведения.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 18 февруари включително. Подават се заявления в ПУДООС, гр. София в свободна форма като се следва последователността по съдържанието на проекта, указана в поканите за кандидатстване за съответните групи бенефициенти.

 

hard admin

*

Top