Експертите: Здравеопазването в Кърджалийско се влошава драстично, на един лекар се падат 2298 души

Състоянието на здравеопазването у нас се влошава драстично в някои области, а първенци са Кърджали и Търговище. В тези области най-значително се увеличава броят на жителите, които се падат на едно джипи – до над 2000 души при средно за страната 1491. Тук се отчита и най-сериозният ръст при броя на жителите, които се обслужват от един специалист, докато средното съотношение за страната намалява.
В същото време в страната се увеличават пациентите в болниците, което за голяма част от регионите се дължи на застаряващото население. Столицата е на второ място по увеличение на пациентите в лечебници. София обаче е с най-сериозен спад на здравноосигурените лица в страната. В Бургаско 40 на сто от пациентите са давали нерегламентирани пари за лечението си, а в столицата – около 30%.
Това са част от изводите от анализа на Института за пазарна икономика (ИПИ) “Регионални профили: показатели за развитие”, публикуван в края на 2013 г. Изводите са направени според последните данни на националната статистика за здравеопазването към края на декември 2012-а, както и на проведените анкети през май-юни 2013 г. Анализът показва състоянието на здравеопазването по области.
Над 1/5 от анкетираните граждани в изследването на ИПИ споделят, че им се е налагало да дават пари под масата за здравни грижи. 1/4 от анкетираните е трябвало да пътуват извън областта, в която живеят, за да получат нужното им лечение. Най-честата причина за здравните пътувания е липсата на специалисти. Единствено живеещите в столицата, Пловдив и Плевен заявяват, че са пътували значително по-малко за здравни грижи.
В област Кърджали на един лекар средно се падат най-много пациенти в сравнение със страната – 2298 души в края на 2012 г. по данни на НСИ. Този индикатор показва осигуреността на населението с медицински персонал и натовареността на лекарите. За сравнение в област Стара Загора на едно джипи се падат 1291 души, а в Плевенско – 1256 души. Освен Кърджали има още само две области, в които пациентите на един общопрактикуващ лекар са над 2000 – в Разградско са 2083, а в Търговищко – 2057 души. Драстично намалява броят на специалистите в тези области.
В страната средно пациентите на един кардиолог намаляват с 3.3 на сто. В област Кърджали е най-сериозното увеличение на пациентите на един кардиолог – с над 19 на сто до 15 166 души. Въпреки това Разград си остава първенец по най-много потенциални пациенти на един кардиолог – 20 481. Това е пет пъти повече от столицата. В тази група влиза и Силистра, където на един сърдечен специалист се падат по 19 636 души.
Почти всеки втори от Търговище е пътувал извън областта, за да ползва здравни услуги. Всеки четвърти, ползвал медицински услуги през последните 12 месеца, посочва, че му се е налагало да прави нерегламентирани плащания, пише „Сега”.

Според председателя на Българския лекарски съюз Цветан Райчинов тези региони се оголват откъм лекари заради липсата на условия за кариерно развитие и растеж, заради липсата на условия за работа – модерни болници. И не на последно място – заради изключително ниското заплащане. По думите на Райчинов най-ниската средна лекарска заплата в Европа е три пъти по-висока от средното възнаграждение на лекар у нас. “В същото време имаме най-застаряващото население, което все повече ще се нуждае от лекари. Процесът с отлива на лекари, изглежда, е станал необратим. Ако не се вземат мерки за увеличаване на заплатите, за допълнителни стимули за лекари от тези региони, не виждам как ще оцелеем”, коментира Райчинов. 

hard admin

*

Top