Експертите по европроектите: Пожелаваме Кърджали да усвоява успешно средства от Брюксел до 2020-та

Експертите от Областния информационен център подариха  на кмета на община Кърджали  инж. Хасан Азис днес Националната  програма за развитие  на България  до 2020 г. с пожелание  община Кърджали да продължи да печели проекти по оперативни програми, чрез чиято реализация да се подобри живота на жителите на общината.
Националната програма за развитие: България 2020 (НПР БГ2020) е водещият стратегически и програмен документ, който конкретизира целите на политиките за развитие на страната до 2020 г.
НПР БГ2020 е документ за националните решения за растеж. Той е в съответствие с ангажиментите на България на европейско и международно ниво, но въплъщава стремежа на държавата за избор на национален път за напредък.
Основните предизвикателства, пред които българската икономика е изправена през следващите години са свързани както с преодоляване на негативните ефекти от глобалната икономическа и финансова криза, така и с преодоляване на натрупани социални дефицити и постигането на по-висока конкурентоспособност на българската икономика.
24rodopi.com
hard admin

*

Top