Електрониката гради фотоволтаична централа

Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода” в Кърджали за пореден път спечели финансиране от Европейския съюз на стойност 109 593, 62 лв. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Проектът „Сътрудничество между образование и бизнес – път за постигане на качествено професионално обучение” е насочен към актуализиране на професионалното образование и обучение в съответствие с изискванията на съвременния трудов пазар. Основна негова цел е изграждане на образователен парк – действаща фотоволтаична централа с мощност 30 kW. Обучението в образователния парк ще се провежда, съобразно учебна програма, подготвена съвместно с фирма “Аниди” ЕООД, специализирана в проектирането и строителство на електроцентрали от възобновяеми източници на енергия.

hard admin

*

Top