Електрониката с общ проект с 5 държави

В гимназията по електроника успешно приключи реализацията на проект „Wir lernen gesund zu leben!”, по програма „Коменски”. Проектът беше с продължителност две години и в него участваха училища от Литва, Латвия, Естония, Полша, Австрия, Италия и Турция.

На 18 септември беше подписан договор за финансиране на ново двугодишно международно партньорство на стойност 20 000 евро, но този път с училища от Полша, Италия, Германия, Швеция и Турция. Работният език на проекта е немски.

Проектът е със заглавие „Miteinander statt nebeneinander” и е насочен към гражданското възпитание на учениците и развиването и повишаването на интеркултурните им компетенции и толерантността им.

Целта на проекта е да насърчи учениците да работят активно в полза на местната общност и за инициативи на международно ниво. Преодолявайки културните и социални различия и различните стилове на общуване, учениците да работят по двете  издания на международното ученическо списание  “Заедно”, което ще бъде и краен продукт на проекта. Да се запознаят с дейността на агенции, организации и институции в страните-партньори, които имат за цел предотвратяването на социалната  диференциация, дискриминацията и социалното изключване. Да имат възможност да изразят своята гражданска позиция.

Дни след подписването на договора се проведе и първата международна среща на партньорите в гр. Краков, Полша. На срещата беше актуализиран графика на дейностите и бяха договорени условия за работа. Представители на всички партньорски държави представиха на кратко страната, града и училището си. Всяко училище представи типични за страната си ястия и специалитети.

Темата на срещата в Полша беше “Разбиране вместо съжаление”.

В работата по темата учениците работиха на групи по поставените им задачи. Бяха създадени 5 работни групи, в които участваха ученици от всички държави, които работиха по 5 различни теми.

 

 

hard admin

*

Top