Живеещите в блокове „Люляк“ и „Металург“: Помогнете! Нека бъдем включени в новия списък за ремонтите на улиците в Кърджали!

Здравейте уважаема редакция,

Ние, живеещите в блок Люляк, Бул. Беломорски №60, зад ЦДГ “Чайка”, ви изпращаме снимки на безобразното състояние, което от много години има нашата уличка.

Вече е просто непроходима по нормалния начин. Може би с непромокаеми гумени ботуши – да.

Ежедневно десетки възрастни хора преминават през тези кални огромни локви.

Живущите от Бл. Люляк и Бл. Металург са с по 3 входа, на по 5 етажа.

Бл.Галенит и останалите два блока от същата страна с по два входа – ежедневно газим вода и кал.

Ако можете, помогнете ни все пак да бъдем видени и включени в бъдещи ремонтни дейности.

 

От живеещите на посочените адреси

hard admin

*

Top